海外での日本語教師育成プログラムを提供

海外の日本語教育とKECの取り組み


  • ベトナム語
  • 中国語

Môi trường xung quanh công cuộc đào tạo tiếng Nhật tại nước ngoài Tháng 4 năm 2019, cùng với tư cách lưu trú mới (Visa kỹ năng đặc định) được ban hành thì ( điều luật liên quan tới công cuộc thúc đẩy giáo dục đào tạo tiếng Nhật) cũng đã được ban hành vào tháng 6 cùng năm. Với xu thế như vậy. Những cơ quan đào tạo tiếng Nhật đã và đang nỗ lực triển khai các chương trình như là soạn thảo giáo án mới, đào tạo giáo viên v.v.. Vào năm 2018, quỹ giao lưu quốc tế ( The Japan Foundation), một trong những cơ quan hành chính độc lập thuộc thẩm quyền của Bộ Ngoại Giao Nhật Bản cũng đã triển khai dự án thúc đẩy chương trình đặc biệt (đào tạo giáo viên tiếng Nhật) nhằm chào đón kỉ niệm 45 năm thành lập quan hệ ngoại giao Nhật Việt. Cùng với sự gia tăng số lượng người học tiếng Nhật với dự định làm việc tại Nhật Bản và sự đa dạng hóa các mục tiêu, động cơ của người học. Được công nhận là giáo dục chất lượng cao nhằm thực hiện các mục tiêu đề ra cho dù là ở nước ngoài, Để đáp ứng được nhu cầu đó các giáo viên cũng có xu hướng tím kiếm các cơ hội học tập cho bản thân. Theo như trình bày trước đó thì đã có 44 người ứng tuyển vào khóa học do The Japan Foundation tổ chức, theo kết quả của cuộc phỏng vấn thì đã có 19 người đỗ và đã được tham gia vào khóa học. Nỗ lực của KEC Học viện Nhật Ngữ KEC là một ngôi trường có lịch sử giáo dục và đào tạo giáo viên tiếng Nhật ( Khóa học được bộ văn hóa công nhận Mã số H29040727001). Trong năm 2019 chúng tôi đã đào tạo được 377 giáo viên có kinh nhiệm thực tiễn. Trong đó điều đáng chú ý là cũng có những giáo viên người nước ngoài dạy tiếng Nhật cùng với giáo viên người Nhật học cách giảng dạy tiếng Nhật tại Nhật Bản. Vì vậy để góp phần phát triển nền giáo dục tiếng Nhật, Học viện Nhật ngữ KEC đã phát triển chương trình cho phép đào tạo giáo dục tiếng Nhật thực tiễn tại nước ngoài và dã bắt đầu cung cấp chương trình này cho những ai có mục tiêu trở thành giáo viên tiếng Nhật tại nước ngoài và những người có ý định nâng cao năng lực của mình Tùy theo mức độ đánh giá trình độ giáo dục tiếng Nhật, các giáo viên có kinh nhiệm làm việc lâu năm tại các trường Nhật ngữ (Tại Nhật Bản) sẽ hướng dẫn bạn toàn bộ qua trình viết giáo án, kế hoạch viết bảng, chọn lựa mẫu câu, tiến trình học tập. Giấy chúng nhận sẽ cấp cho những ai tham gia toàn bộ khóa học và đã đạt được một trình độ nhất định. Giấy chứng nhận sẽ chứng minh cho năng lực của bạn. Tại trường học, nó cũng thể hiện trình độ cao của giáo dục tiếng Nhật. Giành được sự tin tưởng của học sinh, thành tích của trường học, đánh giá của xã hội bằng giấy chứng nhận và năng lực thực tiễn của bản thân. Để làm được điều đó, trước tiên hãy đăng ký và tham gia bài kiểm tra năng lực và buổi tư vấn miễn phí.

Đăng kí tư vấn miễn phí tại đây
Đăng kí bài test năng lực miễn phí tại đây海外の日本語教育を取り巻く環境

平成31年4月、新たな在留資格として「特定技能」が創設され、令和元年6月には、「日本語教育の推進に関する法律」が公布・施行されました。このような潮流に対し、各日本語教育機関は、新しい教材作成や教師育成など、様々な取り組みを展開しております。

外務省が所管する独立行政法人の一つである、独立行政法人国際交流基金(こくさいこうりゅうききん、英語: The Japan Foundation)も2018年に、日越外交関係樹立45周年を迎え、「日本語教師育成特別強化事業」を始めました。

日本で就職を考える日本語学習者の増加や、動機の多様化にともない、それぞれの目的を実現する「質」の高い教育が海外でも求められるようになり、その必要に応えるべく、教師自らも学ぶ機会を求める傾向が高まっております。

この傾向を指し示すように、独立行政法人国際交流基金がベトナムで開催した講座には、44人もの応募があり、面接の結果19人が講座を受講したとの報告がなされています。


KECの取り組み

KEC日本語学院は、歴史ある、日本語教師養成校(文化庁届出受理講座 受理番号H29040727001)です。2019年は、総勢377人の実践力を備えた日本語教師を輩出しており、その中でも、日本国内で、日本人とともに、日本語教育を学んだ外国人日本語教師が存在することは特に注目に値します。

そこで、KEC日本語学院では、日本語教育の発展に貢献すべく、海外でも受講できる、日本語教師実践力向上プログラムを開発し、国外で日本語教師を目指す方、また、能力向上を考えている教師、質の向上をお考えの学校様に向けてプログラムの提供を開始いたしました。

日本語教育レベル診断の各レベルに応じて、日本国内の日本語学校に勤めるベテラン教師が、教案作成、板書計画、例文選択、進行を直接指導いたします。

すべての講義を履修し、一定のレベルに達した方には、認定証を発行します。認定証は、あなたの実力を証明します。学校においては、日本語教育のレベルの高さを示すものとなるでしょう。認定証と実践力により、生徒の信頼や、学校の実績、社会的評価を勝ち取りましょう。そのためにも、まずは、無料レベルチェックテスト、または、無料コンサルティングにお申込みください。


海外的日语教育状况
2019年4月,日本新设了在留资格“特定技能”。同年6月,颁布实施了《关于推进日语教育的法律》。 在这一背景下,各日语教育机构开展了编写新教材、培养教师等一系列活动。 中国方面,中国教育部2018年发布了《普通高中日语课程标准(2017年版)》。 《普通高中日语课程标准(2017年版)》遵循中国核心价值观的教育方针,对高中日语教学的基本理念、日语学科的核心素养、课程结构等进行了规定。 此外,从今年开始实行“双减”政策,迄今为止的各类校外培训机构开展的教育活动受限,因此迫切需要学校方面以更少的人数、提供更高质的教育服务。 针对这一趋势,有些学校为争取主动权,率先开展了一些活动来提高日语教师的实践能力。 在未采取措施的学校里,日语教师自身也主动寻找学习的机会,来提高自身的实战能力以满足学生的要求。

KEC的活动
KEC日本语学院是一所日语教师培训学校,拥有丰富经验的师资队伍。(文化厅申报受理讲座 受理号H29040727001) 仅2019年,我们就培养出了377名具备实践能力的日语教师。其中,尤其值得关注的是,在日本国内,有很多外国学员和日本人一起,参加了日语教师培训,成为了日语教师。 KEC日语学院以期为日语教育的发展做出贡献,开发了可在海外听课的、提高日语教师实践能力的课程。这一课程的对象是:在日本国外想要成为日语教师的人士、以及渴望提高教学能力的日语教师、或者想提高教学质量的学校。 根据日语教学水平测试的各个层次,由在日本国内日语学校工作的资深教师来指导学员如何制作教案、板书设计、例句选择、安排授课流程。 为完成所有课程并达到一定水平的学员颁发认定证书。 认定证书,可证明学员的教学实力。 也能体现学校的日语教育的水准。 取得认定证书,以及通过培训掌握了实践能力后,一定能获得学生的信赖;学校也一定能提高教学水平,并得到社会的认可。 在申请培训之前,请先申请免费水平检测或申请免费咨询。

申请免费水平检测
申请免费咨询海外の日本語教育を取り巻く環境

2019年4月、新たな在留資格として「特定技能」が創設され同年6月には、「日本語教育の推進に関する法律」が公布・施行されました。

このような潮流に対し、各日本語教育機関は、新しい教材作成や教師育成など、様々な取り組みを展開しております。

中国では、中国教育部より、2018年に高等学校の日本語教育に関する「普通高校日本語課程標準(2017年版)」が公布されました。

「課程標準2017」では中国の核心的な価値観の教育方針に従い、高校における日本語教育の基本理念や日本語科目の核心素養、科目構成などが定められました。 また、本年度よりの双減政策においては、これまで学習塾が担ってきた教育が制限され、学校は、より少人数で、より質の高い教育を提供する必要に迫られています。 このような動きに対して、先手を打ち、日本語教師の実践力向上に取り組んでいる学校もございます。

また、学校での取り組みがない場合も、日本語教師自らが、生徒が求める以上の結果に導く実践力ある教師になるために、学びの機会を求める傾向が高まっています。


KECの取り組み

KEC日本語学院は、経験ある日本語教師を有する日本語教師養成校(文化庁届出受理講座 受理番号H29040727001)です。

2019年は、総勢377人の実践力を備えた日本語教師を輩出しており、その中でも、日本国内で、日本人とともに、日本語教育を学んだ外国人日本語教師が存在することは特に注目に値します。

そこで、KEC日本語学院では、日本語教育の発展に貢献すべく、海外でも受講できる、日本語教師実践力向上プログラムを開発し、 国外で日本語教師を目指す方、また、能力向上を考えている教師、質の向上をお考えの学校様に向けてプログラムの提供を開始いたしました。 日本語教育レベル診断の各レベルに応じて、日本国内の日本語学校に勤めるベテラン教師が、教案作成、板書計画、例文選択、進行を直接指導いたします。

すべての講義を履修し、一定のレベルに達した方には、認定証を発行します。 認定証は、あなたの実力を証明します。

学校においては、日本語教育のレベルの高さを示すものとなるでしょう。 認定証と実践力により、生徒の信頼や、学校の実績、社会的評価を勝ち取りましょう。 そのためにも、まずは、無料レベルチェックテスト、または、無料コンサルティングにお申込みください。

日本語教育

日本語教育

■教師募集の手間をかけることなく、手軽に日本人の授業を導入、開始できます。
■教師養成22年の実績を誇るKEC講師陣が、養成講座のカリキュラムに基づき、あなたの学校の教師を徹底指導、修了後に修了証を授与します。
■公開テスト作成のノウハウがあるから、日本語能力試験に合格する授業ができます。

技能実習生教育

技能実習生教育

■手軽に日本人の授業を導入、開始できます。
■指示がわかる技能実習生を育てるために、地域と分野を分けた教育を行います。
■日本のルールに特化したコースがあります。
■選ばれるセンターになるために、あなたのセンターの講師の弱点補強をいたします。カリキュラム修了者には、修了証を授与いたします。